Zgodnie ze złożoną ofertą Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci I Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie do w/w zadania Projekt Baseball –innowacyjną formą rozwoju sportowego dzieci i spędzania wolnego czasu jest realizowany zgodnie harmonogramem i założonymi celami. Wszystkie zadania zaplanowane do 31.08. 2009 oraz cele i rezultaty zostały osiągnięte m .in.:

4przeprowadzono 4 wykłady wraz z warsztatami dotyczące zasad gry w basaball’a, w których udział wzięło ( 4x 20 osób= 80 + 17 chętnych dodatkowo=97 osób)

4z osób biorących udział w wykładach i warsztatach wyłoniono 10 osobowy skład podstawowy drużyny, pozostali chętni zostali zakwalifikowani do rezerwy

4odbyły się 23 treningi gry w baseball ( w terminie od 02.04.2009 do 23.06.2009

4drużyna basebalistów kilkakrotnie reprezentowała Gminę Barczewo na zawodach sportowych Małej LIGII BASEBALL’A w województwie i w kraju ( Kalisz, Mława, Działdowo)

4rozegrano mecze towarzyskie z uczniami szkoły podstawowej w Wipsowie propagując tą dyscyplinę sportu wśród dzieci i młodzieży.

4poznanie nowej dyscypliny sportowej spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Lamkowa, Lamówka, Radost, Derca, Wipsowa i Bartołt.

 

REZULTATY MIĘKKIE:

Baseball sprawdził się jako gra zespołowa, jako nowa interesująca forma spędzania czasu wolnego przez dzieci na świeżym powietrzu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w treningach i rozgrywkach sportowych, ponieważ gra ta w wyjątkowy sposób stawia na sukces grupy co pozytywnie wpływa na naukę zdrowej rywalizacji, uczy odpowiedzialności za własne działanie, integruje zespół.

REZULTATY TWARDE:

utworzono drużynę Baseballu, rozegrano mecze sportowe, przywożąc puchary i dyplomy, promując Gminę Barczewo2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców. W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace promujące i dokumentujące podjęte działania:

plakaty i informacje o nowej grze zespołowej o nazwie Baseball

opracowano ankiety rekrutacyjne, ewaluacyjne i regulaminy uczestnictwa w projekcie

plakaty i informacje rozwieszono w okolicznych wsiach

zajęcia wykładowo-warsztatowe prowadzono w systemie otwartym w celu upowszechnienia tej formy Sportu i wypoczynku dzieci, pomieszczenia i sprzęt audiowizualny udostępnił Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie nieodpłatnie.

zakupiono płyty CD i wywołano pierwsze zdjęcia w celu promocji zajęć sportowych

podpisano umowy z osobami pracującymi w projekcie

ZSz-P udostępniło boisko i salę sportową do treningów drużyny

odbyły się 2 wyjazdy na zawody sportowe Małej LIGII BASEBALL’U do Działdowa i Mławy

 

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions