W efekcie udziału w projekcie uczestnicy nauczyli się funkcjonowania w grupie, pozytywnych zachowań społecznych, reakcji adekwatnych do poziomu natężenia stresu, nastąpiło podniesienie samooceny i samoświadomości oraz wiary we własne możliwości młodych ludzi. Wszystkie te zmiany w efekcie długofalowym przyczynią się widocznie do aktywizacji społeczności Lamkowa, Lamkówka i Radost, a przez to do zmiany jakości życia młodych ludzi i ich rodzin. Poprzez proponowane zajęcia pokazaliśmy młodym ludziom, że można aktywnie spędzać wolny czas, co może być alternatywą dla picia alkoholu i przesiadywania przed telewizorem. Udział w warsztatach pomógł im nauczyć się radzić sobie z ich emocjami, samodzielności, profesjonalnego sposobu podejmowania decyzji. Młodzi ludzie poprzez ciężką pracę w ramach zajęć nauczyli się wytrwałości, wiary, iż może się udać również im i że warto ciężko pracować, by osiągnąć sukces, co da im możliwość wyjścia z życiowego marazmu oraz umiejętność podejmowania wyzwań w życiu dorosłym. Rodzice nauczyli się nawiązywania pozytywnych relacji z członkami własnej rodziny, co przełoży się na zmianę jakości życia całych rodzin, a przez to przerwie „zaklęty krąg” powtarzania schematu zachowań rodzinnych (alkohol, przemoc itp.). Szczegółowy przebieg zajęć warsztatowych edukacyjno-twórczych, teatralnych oraz grupy rozumnego rodzicielstwa przedstawiają załączone dzienniki zajęć warsztatowych.

Rezultaty twarde:

W wyniku projektu odbyło się:

- 16 trzygodzinnych zajęć warsztatowych dla 30 uczniów podzielonych na 2 grupy wiekowe I-III kl. oraz IV-VI kl.(w sumie 96 godzin)

- 12 dwugodzinnych warsztatów teatralnych dla 30 uczniów (w sumie 24 godziny)

- 8 trzygodzinnych zajęć warsztatowych dla rodziców ( w sumie 32 godziny)

- 18 godzin zajęć integracyjnych

- 80 godzinnych sesji indywidualnych

- spotkanie podsumowujące projekt

 

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions