Projekt Dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w ramach którego odbyły się 4 spotkania:

26.09.2009 – „Wodnik Szuwarek”

14.10.2009 – „ I Ty możesz zostać naukowcem”

12.11.2009 – „KULTURAlnie żyj”

16.12.2009 – „Idą Święta...”

Dzięki projektowi uczniowie (20 osób z klas IV-VI NSP w Lamkowie) zapoznali się z:

 1. różnymi typami flory i fauny raf koralowych
 2. pracą naukowców pracujących w laboratorium biologii molekularnej i hodowli roślin in vitro Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UWM
 3. wszechstronnością zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej i możliwościami korzystania
  z tego źródła
 4. funkcjonowaniem teatru, przygotowaniem sztuki teatralnej oraz osób pracujących przy organizacji spektaklu.

Dzieci samodzielnie lub przy pomocy specjalistów wykonały:

 1. próby zanurzenia się w zbiorniku wodnym w oprzyrządowaniu dla płetwonurków
 2. ćwiczenia praktycznego tworzenia albumu liści drzew znajdujących się na terenie Parku Kortowskiego
 3. maski karnawałowe w pracowni tworzenia elementów scenografii Teatru im. Jaracza w Olsztynie
 4. prezenty bożonarodzeniowe dla swoich najbliższych

Uczniowie zdobyli umiejętność:

 1. wzywania i udzielania praktycznej pomocy medycznej potrzebującym poprzez zabiegi resuscytacyjne
 2. założenia i posługiwania się sprzętem dla płetwonurków
 3. odczytywania informacji z planu
 4. wykonania zbiorów zielnikowych z uwzględnieniem konkretnych gatunków.

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions