ODBIORCY PROGRAMU

            Uczniowie i uczennice Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lamkowie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

            Formując grupę uczestników przyjęto zasadę, iż w zajęciach feryjnych mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, które uczą się w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Lamkowie. Na wyjazd do kina zakwalifikowano 18 uczniów, którzy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Owej kwalifikacji dokonano przy pomocy wychowawców poszczególnych klas.

MIEJSCE, SPOSÓB I CZAS REALIZACJI PROJEKTU

            Zajęcia odbywały się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie, w czasie od 01 do 11 lutego 2009r. według załączonego harmonogramu (załącznik nr 2). Seans filmowy miał miejsce w kinie Helios w Olsztynie.

CEL GŁÓWNY

Zorganizowanie czasu wolnego uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie ze szczególnym naciskiem na poszerzenie wiedzy szóstoklasistom, ze względu na testy kończące szóstą klasę.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. 1.Powtórzenie i poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów;
  2. 2.Miłe spędzenie czasu wolnego w czasie ferii zimowych.

Zajęcia przeprowadzono według niniejszego scenariusza:

Dzień

Tytuł zajęć

1.02.2009r

Wyjazd do kina Helios w Olsztynie na film pt „Madagaskar 2”– nagroda dla 18 najlepszych uczniów.

2.02.2009r

„Kolorowy świat wokół nas” – trening kreatywności na dobry początek. Przez 4 godziny zajęć warsztatowych uczestnicy wykonywali ćwiczenia z zakresu treningu twórczego myślenia, wykonali również grupowe prace plastyczne mające za zadanie opracowanie zadanego tematu przy użyciu dostępnych materiałów. Uczestnicy oprócz kreatywności rozwijali dzięki temu również umiejętności współpracy w grupie.

3.02.2009r

„Kolorowy język” – interaktywne warsztaty z języka polskiego. W trakcie zajęć warsztatowych dzieci grały w gry utrwalające zasady pisowni i słowotwórcze (np. scrabble, uzupełnianki, rebusy) oraz skojarzeniowe (kalambury).

4.02.2009r

„We love colours” – interaktywne warsztaty z języka angielskiego. Uczestnicy grali w gry i zabawy w języku angielskim utrwalając sobie angielskie słownictwo. (Ze względu na chorobę i odejście z pracy mgr Marty Giery, jako prowadząca zajęcia warsztatowe wystąpiła mgr inż. Małgorzata Bałusz, która przejęła również obowiązki nauczyciela języka angielskiego w ZSZ-P w Lamkowie w drugim półroczu szkolnym.)Następnie odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci w języku angielskim. Aktor Trevor Hill przedstawił spektakl kukiełkowy, po spektaklu dzieci poznały kukiełki oraz zasady pracy z nimi.

5.02.2009r

“Kolorowe cyfry” – interaktywne warsztaty matematyczne. Tego dnia uczestnicy rozwiązywali zagadki logiczne utrwalając zasady matematyczne, a także nazwy podstawowych barw ciepłych i zimnych.

6.02.2009r

„Kolorowy świat” – interaktywne warsztaty przyrodnicze. Poprzez rozmowę podczas wspólnego przygotowywania sałatki warzywnej zrealizowano cel związany z zainteresowaniem dzieci bogactwem i różnorodnością świata przyrodniczego. Uczestnicy zdobyli następujące umiejętności:

  • podaje przykłady roślin warzywnych i przyprawowych
  • podaje przykłady przemian chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych w kuchni
  • odróżnia zjawiska fizyczne od przemiany chemicznej w codziennym życiu
  • wie jak należy zdrowo się odżywiać
  • zna podstawowe składniki odżywcze i potrafi je scharakteryzować
  • wyjaśnia co wpływa na prawidłowy rozwój dziecka
  • wie jaką rolę pełnią kolory w przyrodzie

9.02.2009r

„Kolory i ruch” – zajęcia sportowe. Poprzez pracę na tych zajęciach dzieci nauczyły się ćwiczeń korygujących sylwetkę oraz niwelujących złe nawyki postawy.

10.02.2009r

„Kolory na przestrzeni dziejów” - – interaktywne warsztaty historyczne. Tego dnia uczestnicy zajęć poznawali starożytną mitologię, ilustrowali ją oraz konstruowali oś czasu (utrwalanie orientacji w czasie i przestrzeni historycznej).

11.02.2009r

„Kolory sztuki” – interaktywne warsztaty plastyczne. Omówiono dzieciom przykłady wykorzystania elementów recyklingowych w plastyce. Następnie dzieci malowały szklane butelki i słoiki tworząc kolorowe wazony.

 

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions