Głównym celem projektu było stworzenie dziecięcego zespołu ludowego działającego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne poszerzające ofertę i wiadomości nt. kultury regionalnej dla uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie (zrealizowano 30 godzin spotkań w ciągu 8 miesięcy). W ramach tych warsztatów dzieci poznały pląsy, przyśpiewki, pieśni, gwarę warmińską. Pogłębieniem dla wiadomości zdobytych na zajęciach był zaplanowany przez nas wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i występ na Targach Rolnych. Dzieci wystąpiły na koncertach zespołu Mała Warmia na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (m.in. w Niepublicznych szkołach w Dercu i Ramsowie). W ramach projektu doposażono stroje zespołu.

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions